• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Čo je GDPR

Awesome Image

25.5.2018 príde v účinnosť nové nariadenie EÚ s názvom GDPR (General Data Protection Regulation) a s nim aj nové povinnosti ochrany osobných údajov.

GDPR upravuje nariadenie EÚ 2016/679 a týka sa všetkých, ktorí spracuvávajú osobné údaje, využívaju ich na marketingové účely, majú e-shop, kamerový systém alebo monitorujú zákazníkov. S najväčšou pravdepodobnosťou sa im nevyhnete ani vy.

Čo ak nesplníte nariadenie?

V tom prípade Vás čakajú likvidačné sankcie. Tie sú nastavené veľmi vysoko, a preto odporúčame každému, aby sa včas začal venovať nariadeniu GDPR.
Ak chcete byť v bezpečí, kontaktujte nás a my vám pomôžeme s týmto nariadením.

Ochrana osobných údajov
Kybernetická bezpečnosť
Whistleblowing
Kyberšikana

Zabezpečenie GDPR

Požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku pre správne nastavenie GDPR vo vašej firme a vyhnite sa likvidačným sankciám.

Žiadosť o ponuku

Aké sú hlavné zmeny?

Hlavné zmeny a povinnosti, ktoré na vás čakajú a je potrebné ich zabezpečiť:

  • – pre stanovené subjekty ustanoviť zodpovednú osobu,
  • – upraviť prispôsobiť príslušnú dokumentáciu novej právnej úprave,
  • – čakajú vás zmeny v oblasti súhlasu so spracúvaním osobných údajov,
  • – zavedenie likvidačných pokút za porušenie povinností (pokuty až do 20 miliónov eur),
  • nové práva dotknutých osôb (napr. právo byť zabudnutý),
  • – viaceré nové povinnosti pre osoby spracúvajúce osobné údaje.

Ustanovenie zodpovednej osoby bude povinné v týchto prípadoch:

  • – spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
  • – hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
  • – hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.