• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Kto je zodpovedná osoba podľa GDPR?

Jednou z noviniek, ktoré sú spojené s nariadením GDPR, je ustanovenie zodpovednej osoby pre vybrané subjekty. 

Zodpovedná osoba podľa GDPR bude mať za úlohu dohliadať na ochranu osobných údajov zákazníkov, pacientov, študentov a iných skupín osôb. 

 

 

Koho sa týka povinnosť mať zodpovednú osobu?

 

Ustanoviť zodpovednú osobu musíte podľa GDPR v týchto prípadoch:

• spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
• hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
• hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

 

Jedna zodpovedná osoba pre skupinu podnikateľov?

 
 
S povinnosťou mať zodpovednú osobu podľa GDPR sú spojené aj dodatočné náklady. Poteší možno informácia, že skupina podnikateľov môže mať jednu a tú istú zodpovednú osobu. Podmienkou len je, aby bola zodpovedná osoba jednoducho dostupná v rámci jednotlivých podnikov. 

Ak teda chcete ušetriť náklady, nemusíte mať vlastného človeka na ochranu osobných údajov. Jednoducho Vám zodpovednú osobu zabezpečíme my. 
 
Funkciu zodpovednej osoby môže zastávať zamestnanec, prevádzkovateľ alebo aj externý špecialista, ktorý bude plniť jej úlohu na základe zmluvy. 
 

 

Ak nesplníte povinnosť, hrozí sankcia

 
Ak nesplníte povinnosť, ktorá vám z nariadenia GDPR vyplýva, hrozí vám vysoká pokuta. Pokuta môže siahať až do výšky 20 000 000 EUR alebo do výšky 2% z celkového ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Preto odporúčame, aby ste nebrali nariadenie GDPR na ľahkú váhu. 
 
 

Na záver

 

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

 

Žiadosť o bezplatnú ponuku

Zabezpečíme všetko ohľadom GDPR za vás.

Napíšte nám

    Alebo zavolajte

    • Sme tu pre vás.

      02/800 800 80