• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Kyberšikana

Kyberšikana je druh šikany, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom digitálnych technológií, ako sú sociálne médiá, textové správy, e-maily, a iné online platformy. Tento typ šikanovania zahŕňa rôzne formy nevhodného alebo škodlivého správania, ktoré majú za cieľ zraňovať, zastrašovať alebo ponižovať jednotlivcov.

Čo ponúkame

– právne a psychologické poradenstvo a podpora v oblasti kyberšikany,
vzdelávacie a informačné materiály (videá, infografiky, …),
– online školenia s otestovaním,
– osobné prednášky pre pedagógov aj žiakov,
– a ďalšie pomôcky pre prevenciu a riešenie kyberšikany.

Koho sa týka kyberšikana?

 

Štatistiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ukazujú, že kyberšikana predstavuje jeden z najzávažnejších problémov na školách, pričom prípady kyberšikany neustále narastajú a postihujú čoraz mladších žiakov. Obete, či agresori kyberšikany nie sú iba žiaci, ale aj zamestnanci škôl a školských zariadení. 

Každá škola, školské zariadenie alebo ich zriaďovateľ (obec, mesto) musí vykonávať aktívne opatrenia na zabráneniu vzniku kyberšikany. Tieto povinnosti sú definované v smernici MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

Prevádzkovatelia škôl, či samotné školy a školské zariadenia by mali prijať opatrenia na vytvorenie pozitívneho prostredia a ochranu života a zdravia v rámci školy. Okrem následkov pre samotné obete môžu totiž čeliť legislatívnej zodpovednosti za zanedbanie svojich povinností v tejto oblasti.

 

Pre koho je služba vhodná?

 

– Základné a stredné školy
– Školské zriadenia
– Mestá a obce, ktoré sú zriaďovateľmi školy alebo školského zariadenia

Najčastejšie otázky

Čo je to kyberšikana?

Kyberšikana je druh šikany, ktorý sa odohráva prostredníctvom elektronickej komunikácie, aktuálne je to prevažne online a na sociálnych sieťach. Má rovnaké podoby ako “off-line” šikana, teda agresor obeť obťažuje, uráža, zosmiešňuje, ohovára, vydiera, atď.

Aké podoby môže kyberšikana mať?

Okrem základných foriem šikany spomínaných v 1. otázke môže mať kyberšikana aj podoby, ktoré sú jedinečné pre tento druh šikany.

Príkladom je vydávanie sa za obeť/krádež identity obete (napr. tvorbou falošných profilov obete), kybergrooming, vytesňovanie z rovesníckych online skupín (napr. chatov), online prenasledovanie, či zverejňovanie osobných údajov, najmä fotografií/videí.

Čo sú časté dopady kyberšikany na jej obeť?

Tak ako všetky druhy šikany aj kyberšikana môže jej obeti spôsobiť závažné psychické (a neskôr aj fyzické) ťažkosti. Môže tiež viesť k sociálnej izolácii a zanechať vážne následky na sebavedomí a identite obete.

Ako sa dá rozpoznať obeť kyberšikany?

Medzi časté náznaky, že dieťa alebo dospievajúci sa stal obeťou kyberšikany patria zmeny v používaní telefónu, či počítača (výrazné zvýšenie / zníženie času stráveného so zariadením), zmeny v socializácii s rovesníkmi, ako aj znížená miera komunikácie s blízkymi a rodinou.

Prejavom môže byť však aj záškoláctvo, či fyzické ťažkosti, ako nespavosť alebo problémy s trávením.

Ako proti kyberšikane bojovať?

Možnosti v oblasti opatrení proti kyberšikane sa líšia podľa toho, či ide o školu, rodičov alebo samotný štát.

Najdôležitejšie je však kyberšikanu nepodceňovať, v tejto problematike sa neustále vzdelávať a zaujímať sa o to, či deti a mladiství vo vašej rodine a okolí nie sú jej obeťami, a poskytnúť im adekvátnu pomoc.

Žiadosť o bezplatnú ponuku

Zabezpečíme všetko za vás.

Napíšte nám

    Alebo zavolajte

    • Sme tu pre vás.

      02/800 800 80