• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Nariadenie GDPR zasiahlo firmy a organizácie vo viacerých smeroch. Jedným z nich je aj spracovanie fotografií svojich zamestnancov.

Zamestnávateľ sa musí s nimi vysporiadať pomerne často. Fotografie nájdeme na zamestnaneckých preukazoch, prezentačných materiáloch a internetových stránkach, sociálnych sieťach, intranete, dokonca v niektorých prípadoch aj na vizitkách.

Výnimkou sú fotografie, ktoré majú povahu biometrických údajov, pretože sa na ne vzťahuje osobitný režim spracúvania. Tie, ktoré túto povahu nemajú, považujeme za bežné osobné údaje.

Okrem ochrany osobných údajov sa na fotografie zamestnancov vzťahuje aj ochrana osobnosti podľa Občianskeho zákonníka, ale aj ochrana pred neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi podľa Trestného zákona.

Podľa GDPR si musí zamestnávateľ plniť informačnú povinnosť voči svojim zamestnancom a spracovávať ich fotografie len v nasledujúcich prípadoch:

1. na základe informovaného súhlasu zamestnanca na konkrétny účel

Zamestnanec však nemôže byť ovplyvňovaný vo svojom dobrovoľnom rozhodnutí. Zároveň však jeho súhlas nesmie byť podmienený zastrašovaním negatívnymi následkami od svojho zamestnávateľa.

Tento súhlas môže zamestnanec kedykoľvek odvolať, čo však zamestnávateľovi môže spôsobiť komplikácie pri ďalšom prezentácií firmy. Predstavme si napríklad situáciu, keď by musel zamestnávateľ vyhodiť tisícky prezentačných materiálov alebo kompletne prerobiť internetovú stránku firmy.

Z tohto dôvodu by mali zamestnávatelia hľadať iné právne základy na spracovanie fotografii, ak ich nie je možné uplatniť, je potrebné žiadať dobrovoľný súhlas od zamestnanca.

2. na základe oprávneného záujmu zamestnávateľa

Ide o taký záujem, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody zamestnanca. Zároveň by však tento záujem mal byť reálny, aktuálny a musí súvisieť so stanoveným účelom. Okrem toho by mal byť dostatočne špecifický, aby sa mohol vykonať test proporcionality. V ňom ide o váženie záujmov zamestnávateľa a záujmov, práv a slobôd zamestnanca. Aby však zamestnávateľ mohol uplatniť oprávnený záujem ako právny základ spracúvania, nemôžu práva a slobody zamestnanca prevažovať nad záujmami zamestnávateľa.

V praxi ide napríklad o regulovanie vstupu zamestnancov do určitých priestorov alebo samotnú evidenciu dochádzky zamestnancov vo firme.

3. na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zamestnanec

V tomto kontexte ide o pracovnú zmluvu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnávateľ v nej môže vymedziť presné podmienky, za akých dochádza k spracovaniu a samotnému vyhotoveniu fotografii, napríklad ako sme už vyššie spomínali: kvôli preukazu zamestnanca, tvorbe vizitiek, propagáciu na sociálnych sieťach alebo internetovej stránke.

4. na základe zákonnej povinnosti zamestnávateľa

Zákon v niektorých prípadoch ustanovuje spracúvanie na nevyhnutné plnenie zákonnej povinnosti zamestnávateľa. Ide napríklad o zverejnenie fotografie pri výkone niektorých profesií, ako napríklad štátnych zamestnancov alebo zamestnancov SBS služby. Spracovanie týchto fotografií upravujú osobitné zákony o štátnej službe (č. 55/2017 Z. z.) a súkromnej bezpečnosti (č. 473/2005 Z. z.).

2 komentáre

Donaldbob – 29. júna 2024

mexican drugstore online
https://cmqpharma.online/# mexican rx online
buying prescription drugs in mexico online

StephenCut – 29. júna 2024

purple pharmacy mexico price list: cmqpharma.com – buying prescription drugs in mexico online

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments