• Telefón: 02/800 800 80
 • info@gdpr-slovensko.sk

Čo je GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Najdôležitejší je rešpekt súkromného a rodinného života či uchovávanie citlivých informácií o ostatných.

 

Kedy príde v účinnosť?

 

Súbor ucelených pravidiel na ochranu dát nadobudne účinnosť 25.5.2018. Dotkne sa aj vás? V roku 2016 bolo GDPR schválené. Do 25. 5. 2018 musia všetci zrevidovať a zjednotiť informačné systémy a postupy pri práci s údajmi. Ich tok je v rámci Únie podporovaný a nariadenie zaručuje vysokú ochranu pred zneužitím citlivých informácií.

 

Aké budú sankcie?

 

Záleží hlavne na charaktere a závažnosti incidentu. Pokuty však môže dosiahnuť až 4 % z celkového obratu spoločnosti či 20 miliónov eur. Podľa toho, ktorá suma je vyššia.

 

Koho sa GDPR dotýka?

 

Každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. Nariadenie je platné pre firmy, inštitúcie, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov aj dodávateľov naprieč všetkými odvetviami. Rovnako sa týka aj tých, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií.

• bankové inštitúcie a poisťovne
• zdravotníctvo
• verejná správa
• e-shopy
• výroba a služby

 •  

V čom GDPR spočíva?

 

GDPR nahradí zákon o ochrane osobných údajov na SR. Cieľom je ochrana digitálneho práva všetkých občanov. Hlavým bodom je upravený spôsob spracovávania osobných údajov. Pri porušeniach hrozia vysoké pokuty. Viac nájdete v článku „Aké hlavné zmeny nás čakajú

Najvýznamnejšie povinnosti:

• ustanovenie zodpovednej osoby
• upravenie príslušnej dokumentácie podľa novej právnej úpravy
• zmena súhlasu so spracovaním osobných údajov
• likvidačné pokuty za porušenie povinnosti

Kedy je potrebné stanoviť zodpovednú osobu:
• orgán verejnej moci a verejnoprávny subjekt
• subjekty, ktorých hlavnou činnosťou sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné monitorovanie osôb
• subjekty, ktoré spracovávaj informácie, ktoré sa týkajú viny za trestné činy

 •  

Na záver

 

Ak potrebujete podrobnejšie vysvetlenie zmien, ktoré sa týkajú spracovávania osobných údajov, naštudujte si Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES.


Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

 

Žiadosť o bezplatnú ponuku

Zabezpečíme všetko ohľadom GDPR za vás.

Najčítanejšie

 • Aké hlavné zmeny nás čakajú?

   

 • Čo znamena ochrana osobných údajov

   

Napíšte nám

 

Alebo zavolajte

 

 • Sme tu pre vás.

  02/800 800 80