• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

GDPR naplnilo veľkú časť cieľov. Európska komisia zverejnila správu o hodnotení GDPR. Táto legislatíva už je v platnosti vyše dvoch rokov. V správe je uvedené že nariadenie GDPR úspešne naplnilo skoro všetky vytýčené ciele.

GDPR prinieslo práva občanom

Občanom Európskej únie to prinieslo súbor vymáhateľných práv a vznikol aj nový európsky systém správy, riadenia a presadzovania právnej legislatívy. Nariadenia GDPR môžeme zaradiť aj pružný nástroj podpory digitálnych riešení v nečakaných udalostiach, ako aj napríklad vypuknutie pandémie COVID-19.

Správa, ktorá bola zverejnená hovorila aj o istej harmonizácií nariadenia v členských štátoch EÚ, ktorá rastie, ale ešte možno pozorovať istú dávku fragmentácie, ktorú je potrebné sledovať. V tejto správe sa hovorí aj o tom, že podniky si osvojujú tieto nariadenia a ochranu osobných údajov využívajú ako konkurenčnú výhodu pred inými podnikmi.

Správa hovorí aj o zozname opatrení, ktoré uľahčia malým a stredným podnikom aplikovanie nariadení GDPR s úlohou podporovať európsku kultúru ochrany osobných údajov.

GDPR ako základný kameň

Věra Jourová – podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť sa vyjadrila, že GDPR môžeme chápať ako “kompas”, ktorý Európanov prevedie digitálnou zmenou a taktiež je základným kameňom pre iné politiky, ako stratégia v oblasti údajov alebo prístup k umelej inteligencii.

Správa európskej komisie o GDPR hovorí, že občania Európskej únie majú lepšie postavenie a majú lepšiu informovanosť o svojich právach, ako napríklad právo na prenosnosť údajov alebo právo na vymazanie a opravu údajov.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments