• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Vďaka zavedeniu GDPR sú organizácie v mnohých odvetviach, vrátane poisťovní, nútené prispôsobiť a posúdiť svoje stratégie na ochranu údajov alebo čeliť pokutám až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4 % ročného obratu, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia. GDPR obsahuje pravidlá, ktoré chránia jednotlivcov pri spracovaní ich osobných údajov. To zahŕňa aj ďalšie práva týkajúce sa spôsobu, akým sa s týmito osobnými údajmi zaobchádza a ako sa zdieľajú s ostatnými stranami, napríklad pri takých poistných udalostiach.

Treba byť opatrný

Keďže GDPR kladie väčší dôraz na transparentnosť a zodpovednosť, odvetvie poisťovníctva bude musieť byť ešte opatrnejšie pri ukladaní citlivých údajov. Keďže osobné údaje sú neoddeliteľne spojené s procesom vybavovania nárokov a pravidelne sa zdieľajú s tretími stranami, potreba ich pripravenosti je obzvlášť naliehavá a strany musia presne prehodnotiť, ako sa tieto informácie zdieľajú počas procesu. GDPR nepochybne zmenila cieľové posty pre poisťovníctvo a stále ostáva mnoho otázok okolo identifikácie citlivých informácií a ako bude po zavedení novej legislatívy ovplyvnená bežná korešpondencia medzi stranami. Pri takých veľkých pokutách, ktoré prichádzajú do hry, netreba nič podceniť.

Poistné udalosti

Citlivá povaha osobných informácií použitých v mnohých poistných udalostiach by mohla spôsobiť vážne problémy pre odvetvie a spôsobila by významné narušenie toho, ako všetky strany zapojené do poistných udalostí spracovávajú osobné údaje. Riaditeľ údajov určuje účel, podmienky a prostriedky spracovania osobných údajov. Dátový procesor je subjekt, ktorý spracováva údaje v mene správcu údajov. Ale čo s vyšetrovateľmi nehôd, ktorí sú poverení spracovávať údaje v mene správcu údajov? Môžu byť správcami údajov na účely získania a vypracovania svedeckých výpovedí, ktoré by podliehali právnemu profesijnému tajomstvu, kým nebudú vyhlásenia oznámené tretím stranám. Samozrejme, treba poznamenať, že žiadateľ nemá právo na prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré podliehajú právnej ochrane.

Získavanie povolenia

Jedným z kľúčových aspektov GDPR je povolenie jednotlivca umožniť spracovanie jeho osobných údajov. V sektore poisťovníctva môže byť ťažšie získať tento súhlas od zákazníkov ako v iných odvetviach. Zákazníci môžu byť viac zdržanliví v interakcii s poisťovňami, pretože ich služby sú nevyhnutné, ale nie niečo, z čoho sa chcú vyhnúť. Poisťovatelia by preto mali zabezpečiť, aby bol postup súhlasu so zákazníkmi jasný, špecifický, transparentný a informovaný. To možno dosiahnuť vysvetlením, ktoré údaje poisťovňa žiada, a zvýraznením toho, ako bude zákazník profitovať z poistného balíka.

Čo prinieslo nariadenie GDPR

GDPR nevyhnutne zmení spôsob, akým poisťovníctvo funguje, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že sektor je veľmi riadený údajmi. Zavedením GDPR do marketingového procesu môžu poisťovatelia zachovať presnosť údajov, zacieliť na správnych zákazníkov a zabezpečiť lepšie rozhodnutia vo všetkých fázach. Vylepšené databázy umožnia poisťovniam vytvoriť jasnejší obraz o tom, kto sú ich zákazníci a ako vytvoriť perfektný poistný balík, ktorý by vyhovoval ich individuálnym potrebám.

Nasledujúce mesiace predstavujú pre poisťovateľov jasnú príležitosť prehodnotiť svoju dátovú stratégiu. Môžu dosiahnuť mimoriadnu mieru pri zosúladení  systémov ukladania údajov a následne sa znova zaoberať a riadiť lojalitu so zákazníkmi a ponúknuť im ešte lepšiu úroveň služieb.

2 komentáre

StephenCut – 29. júna 2024

mexican pharmaceuticals online: online mexican pharmacy – pharmacies in mexico that ship to usa

Donaldbob – 29. júna 2024

medicine in mexico pharmacies
https://cmqpharma.com/# medication from mexico pharmacy
mexico pharmacies prescription drugs

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments