• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Prešiel viac ako rok od vstúpenia nariadenia GDPR do platnosti. Hoci pravidlá Európskej únie na ochranu osobných údajov dosiahli mnohé zo svojich cieľov, ešte stále je na čom pracovať. Európska únia zverejnila správu, v ktorej sa zaoberá vplyvom jej pravidiel na ochranu údajov a možnosťami zlepšenia uplatňovania GDPR. Správa obsahuje aj konkrétne kroky:

Prispôsobenie podnikových postupov.

Súlad s nariadením GDPR pomohol spoločnostiam zvýšiť bezpečnosť údajov a premeniť ochranu súkromia na konkurenčnú výhodu. Úlohou komisie je podporiť súbor nástrojov nariadenia pre podniky, s cieľom uľahčiť dodržiavanie jej predpisov. Taktiež by komisia mala aj naďalej podporovať malé a stredné podniky pri aplikovaní nariadenia.

Pravidlá EÚ ako referenčný bod pre kvalitnejšiu ochranu údajov po celom svete.

Mnohé krajiny sa pri vytváraní moderných pravidiel ochrany údajov nechávajú inšpirovať nariadením GDPR. To otvára nové možnosti pre bezpečné toky údajov medzi Európskou úniou a inými krajinami. Komisia zintenzívni svoje dialógy o primeranosti, a to aj v oblasti presadzovania práva. Prioritou bude ukončenie prebiehajúcich rokovaní s Kórejskou republikou.

Posilnenie úlohy orgánov pre ochranu údajov.

Európsky výbor pre ochranu údajov by mal posilniť svoje postavenie a pokračovať v budovaní kultúry ochrany údajov v celej Európskej únii. Jeho úlohou bude tiež motivovať vnútroštátne orgány na ochranu údajov ku vzájomnej spolupráci. Taktiež bude aj naďalej finančne podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami.

Zjednotenie právneho rámca.

Všetky členské štáty okrem Slovinska, Portugalska a Grécka už aktualizovali svoje vnútroštátne právne predpisy tak aby boli v súlade s nariadenim GDPR. Úlohou komisie bude aj naďalej monitorovať dodržiavanie súladu. V prípade porušenia súladu alebo navŕšenia právnych požiadaviek, môže použiť všetky dostupné nástroje, ktoré má k dispozícií. 

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments