• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov GDPR (zistite čo je GDPR), ktoré nadobudne účinnosť 25.5.2018 spočíva v povinnosti spracovateľov osobných údajov zabezpečiť, aby boli osobné údaje pod kontrolou a postarať sa o nich náležitým spôsobom proti zneužitiu alebo prípadnému poškodeniu. Ochrániť osobné údaje môžu firmy aj prostredníctvom služby Cloud. Výhodou Cloudu je prístupnosť k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek s využitím pripojenia na internet. Samotná aplikácia GDPR nebude ľahká a preto môže firmám pomôcť práve Cloud.

Ochrana v Cloude

Poskytovatelia cloudových služieb  CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) pôsobiaci v Európe, vydali Kódex správania pre ochranu dát. Jeho obsah je prispôsobený požiadavkám GDPR. Ukladať sa môžu len dáta, ktoré sú súčasťou cloudových služieb len na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V opatreniach proti neoprávnenému prístupu k osobným údajom je dôležité zaistiť dostupnosť a odolnosť služieb spracovania údajov. Pri cloudových službách je výhodou to, že servery, služby a aplikácie sú užívateľom dostupné vzdialene cez sieť.

Ideálne pre menšie podniky

Prechod z klasických kancelárskych, komunikačných a ekonomických aplikácií na Cloud môže pomôcť menším firmám, organizáciám a živnostníkom. Ide napríklad o firmy, ktoré potrebujú efektívne zvládnuť rýchlu expanziu, nové zákazky alebo vstup na ďalší trh. Pri výbere dodávateľských cloudových služieb existuje mnoho stratégií. Každá organizácia, podnik či živnostník je však iný. Existuje zopár pravidiel, pri ktorých bude menšie riziko, že si firma vyberie zlú stratégiu zavedenia Cloudu. Dopad používania Cloudu vo firmách je v tom že,:

  • je flexibilnejší voči zmenám na trhu,
  • ponúka lepšie služby zákazníkom,
  • je konkurencieschopný,
  • zvyšuje firme zisk.

Poskytovanie cloudových služieb

Nariadenie GDPR sa nevzťahuje len na poskytovateľov týchto služieb, ale na každý subjekt, ktorý spracováva a poskytuje osobné údaje. GDPR nariaďuje zaviesť vo firmách vhodné

technické a organizačné opatrenia aby zaistili a preukázali, že spracovanie údajov funguje v súlade s nariadením. Pri poskytovaní cloudových služieb je dôležité aby zmluva obsahovala jasnú zodpovednosť za bezpečnosť a umiestnenie dát vo firme a taktiež ustanovenie o tom, kto ponesie zodpovednosť za vzniknuté škody.

Pri prechode na službu Cloud by firmy nemali zabúdať ani na dôležitosť kvalitného a spoľahlivého internetového pripojenia. Aby sa Cloud používal správne a efektívne je treba zabezpečiť vo firme nie len stabilné pripojenie v kanceláriách či budove, ale aj kvalitné mobilné dátové pripojenie. Cloudových nástrojov a aplikácií je mnoho je už len na každej firme, organizácií či živnostníkovi, ktorý si vyberie.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments