• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti platí od 1. marca 2019 ako Zákon č. 54/2019 Z. z.. Poskytuje ochranu whistleblowerom, teda tým, ktorí sa rozhodnú upozorniť na protispoločenskú činnosť (napr. korupciu) z vnútra inštitúcie, kde pracujú. Oznamovateľ tak v dobrej viere a vo verejnom záujme nahlási správanie svojich kolegov alebo nadriadených, ktorí porušujú zákony. Uvedené skutočnosti od oznamovateľa majú významnou mierou pomôcť objasneniu protispoločenskej činnosti, čiže usvedčeniu samotného páchateľa.

 

Vznik špecializovaného úradu

Spomínaná novela zákona vytvorila Úradu na ochranu oznamovateľov. Ide o nezávislý orgán štátnej správy, ktorý bude pôsobiť na celom území Slovenska. Jeho hlavnou náplňou práce je dohliadať na dodržiavanie zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenských činností. Okrem toho však bude poskytovať odborné stanoviská a poradenstvo ohľadom tohto zákona, šíriť osvetu o whistleblowingu a tiež odmeňovať oznamovateľov. 

 

Ochrana oznamovateľa

Novinkou je aj poskytnutie ochrany rodinnému príslušníkovi, ak je tiež v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako samotný oznamovateľ. Medzi zmenami je aj predĺženie ochrany whistleblowerovi a tiež poskytnutie ochrany tomu, kto urobil oznámenie prostredníctvom médií. Dokonca zvýhodňuje podmienky na získanie finančnej odmeny za oznámenie.

 

Voľba predsedu 

Na čele Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nie je vymenovaný predseda. Odborná komisia v zložení zástupcov Kancelárie prezidenta SR, vlády SR, Kancelárie verejnej ochrankyne práv, Rady pre štátnu službu, Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporučila vláde Slovenskej republiky dve kandidátky, a to konkrétne advokátku Zuzanu Dlugošovú a úradníčka z rezortu vnútra Moniku Filipovú.  

 

Neúspešné hlasovanie

Táto výberová komisia vypočula celkovo jedenásť kandidátov, ktorí sa uchádzali o miesto predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Poslanci NR SR však v tajnom hlasovaní nezvolili predsedníčku z dvoch navrhovaných kandidátiek, pretože ani jedna nezískala hlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z tohto dôvodu sa hľadajú noví záujemcovia o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Prihlášky sa zbierajú až do 24. septembra 2019.

 

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments