• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Zákony bývajú často komplikované a zložito napísané. V tomto článku Vám v 7 bodoch priblížime na čo sa zamerať pri legislatíve GDPR a v súvislosti s prácou s osobnými údajmi.

1. Ochrana osobných údajov

Zamerajte sa na organizačné a technické náležitosti, aby ste zamedzili úniku osobných dát. Použite šifrovanie, dostatočne silné heslá a majte prehľad o tom, kto má prístup k osobným údajom.

2. Údaje musia byť presné

Ak napríklad prevádzkujete web a pracujete s osobnými dátami, nesiete za tieto dáta zodpovednosť. V prípade zistenia nesprávnosti údajov je potrebné ich opraviť alebo odstrániť.

3. Minimalizujte dobu uchovávania osobných dát

Je vhodné prechovávať osobné dáta čo najkratšiu dobu. Keď sa skončí ich účel spracovania, osobné dáta je potrebné mazať .

4. Menej je niekedy viac

Zbierajte len tie údaje, ktoré potrebujete na daný účel. Nie je povolené zbierať osobné dáta, ktoré nie sú nutné na naplnenie daného účelu.

5. Informujte návštevníkov aké údaje zbierate

Vždy informujte aké údaje a na aké účely dané osobné údaje využívate. Je nepovolené používať osobné dáta na účely, o ktorých nebola daná osoba upovedomená.

6. Transparentnosť, spravodlivosť a zákonnosť

Transparentnosť je dôležitý faktor, nakoľko osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú musia vedieť kto disponuje ich údajmi, po akú dobu bude nimi nakladať a na aký účel sa tieto osobné dáta použijú. Dané informácie musia mať jednoduchú dostupnosť a musia byť zrozumiteľne napísané.

Osobné dáta musia byť taktiež spravodlivo spracované a na to je potrebné zreteľne a pravdivo dané osoby oboznámiť o spôsobe spracovania ich údajov.

7. Zodpovednosť na prvom mieste

Zodpovedná osoba má na starosti nakladanie s osobnými údajmi tak, aby boli v súlade s legislatívou GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade dokazovania o dodržiavaní noriem GDPR, je nutné viesť dôkladnú dokumentáciu. Niekedy nie je úplne jasné či sa jedná o osobný údaj, preto je vhodnejšie s týmto údajom nakladať ako keby sa jednalo o osobný údaj.

Dúfame, že sme Vám pomohli v lepšej orientácií v danej problematike. Ak si nie ste istí v riešením nejakého problému, obráťte sa na právnika, ktorý sa zaoberá danou problematikou.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments