• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Dobre si zapamätajte dátum 25.máj 2018 kedy príde do platnosti nové nariadenie Európskej únie GDPR o ochrane osobných údajov. Jeho princípy sú podobné princípom súčasného zákona o ochrane osobných údajov. Prinášame Vám zopár krokov ako sa môžete pripraviť na zavedenie GDPR do praxe.

1. Oboznámte svojich zamestnancov

Personál vo firme, najmä tí na vedúcich pozíciách, by mali byť včas informovaný o nariadení GDPR. Dostatočné informovanie môže predísť možným problémov, ktoré by viedli k nebezpečným pokutám.

2. Vymenovanie zodpovednej osoby

Je potrebné vybrať, po prípade zamestnať osobu, ktorá bude plne zodpovedná za ochranu osobných údajov v danej firme.

3. Dokumentujte informácie, s ktorými pracujete

Znalosť údajov, s ktorými disponujete môže ušetriť množstvo práce spojených s prípravou GDPR. Ich znalosť však nemusí stačiť. Po samotnom zavedení GDPR je potrebné viesť dokumentáciu všetkých osobných údajov spolu s informáciami akým spôsobom sa tieto údaje získali a s kým sú zdieľané.

4. Súhlas na spracovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch to doteraz nebolo potrebné, no zavedením GDPR sa to zmení. S GDPR bude dôležité oboznámiť užívateľov, prečo spracúvate ich údaje, na aký účel a s kým budú zdieľané. Používateľ na to nemusí udeliť svoj súhlas.

5. Práva užívateľov

S nadobudnutím GDPR sa rozširujú práva občanov. Po novom to bude právo na prístup k osobným údajom. To zabezpečí prístup k spracovaným osobným údajom, ktoré sa týkajú danej osoby. Právo na vymazanie osobných údajov zabezpečení možnosť vymazanie týchto údajov. Pri organizáciách, ktoré pracujú s veľkým počtom údajov sa odporúčajú logistické riešenia Pozor pri osobných údajov detí, kde bude potrebný súhlas rodiča.

6. Úniky dát

Úniky nebudú trestané len stratou dôvery v organizáciu, ale po novom aj  vysokými pokutami. Dáta pred únikom sa môžu zabezpečiť napríklad šifrovaním a zabezpečením databázy. Pokuty sa môžu vyšplhať až do výšky 20 miliónov eur.

V prípade, že máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments