• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Určite ste sa už stretli pri publikovaní fotografii s tým, že neviete určiť, či ide o spracúvanie osobných údajov.

Verejné podujatie a akcie

Pri verejných podujatiach a akciách sa za spracúvanie osobných údajov považuje zhotovovanie vizuálnych alebo audiovizuálnych záznamov za predpokladu, že osoby sú identifikovateľné. To znamená, že ak záznamy zachytávajú podobizne jednotlivých osôb, spracúvate aj ich osobné údaje. Ak však len zachytávate priebeh akcie a nie podobizne, tak sa o spracúvanie nejedná.

Vyhotovovanie fotografií na podujatiach pre širokú verejnosť

Súhlas osoby so spracovaním osobných údajov musí byť konkrétny, informovaný, jednoznačný a udelený slobodne. Organizátor musí vedieť preukázať, že mu bol takýto súhlas udelený. Je tu aj možnosť využiť právny základ v podobe oprávneného záujmu. Ten je možné využiť v prípadoch, kedy nie je možné vopred zabezpečiť súhlasy osôb.

V praxi to znamená, že ak nie je možne vopred identifikovať účastníkov alebo nie je limitovaný ich počet, je možné využiť spomínaný právny základ. Ak boli splnené všetky zákonné podmienky, fotografie je možné vyhotovovať a aj publikovať.   

Vyhotovovanie fotografií v rámci školy, predškolských zariadení

Ak prevádzkovateľ vie vopred, že osobami budú deti, najvhodnejším spôsobom je vyžiadať si súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade neplnoletých detí môže takýto súhlas poskytnúť zákonný zástupca. Keď sa fotografie budú používať len vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení, nie je potrebné žiadať o súhlas zákonných zástupcov.

Fotografie zamestnancov

Na vyhotovenie fotografie zamestnanca a jej následné spracovanie potrebujete súhlas len v prípade, ak má byť zverejnená na sociálnych sieťach alebo na zjednodušenie komunikácie medzi zamestnancami.

Vyhotovovanie fotografií v rámci modelingových agentúr

Povaha spracovateľskej činnosti vyplýva zo samotnej zmluvy. V tomto prípade nie je potrebné vyžadovať súhlas so spracovaním údajov.   

Súkromné zverejňovanie fotografií

Súkromná osoba, ktorá vytvára a zverejňuje fotografie nemá povinnosti pri spracovaní údajov.

 

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments