• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Narastajúci trend digitalizácie priniesol aj zvýšenú mieru prenesených a uchovávaných dát. Vo veľkej väčšine je s osobnými údajmi narábané starostlivo, avšak nájdu sa aj prípady, kedy sú údaje odcudzené, prípadne aj zneužité. Tomu všetkému by malo pomôcť nové nariadenie GDPR, platné už 25.mája 2018.

Čo je osobný údaj

Pod pojmom osobný údaj zaraďujeme informácie, pomocou ktorých je možné identifikovať konkrétnu osobu. Ide o údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo a mnoho ďalších. S príchodom GDPR sa pod pojmom osobný údaj rozumie:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia;
  • identifikačné číslo – rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje – adresa;
  • genetické údaje týkajúce sa zdedených alebo nadobúdaných genetických charakteristických znakov fyzickej osoby;
  • údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby, ktoré poskytujú informácie o minulom, súčasnom alebo budúcom fyzickom alebo duševnom zdravotnom stave dotknutej osoby;
  • údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
  • online identifikátor – fyzickým osobám môžu byť pridelené online identifikátory, ktoré poskytujú ich prístroje, aplikácie, nástroje a protokoly (IP adresa, cookies, alebo iné identifikátory).

Ako chrániť údaje

Osobné údaje dokážete chrániť pomocou rôznych spôsobov. Je dôležité, aby užívatelia premýšľali nad tým, aké údaje a informácie organizáciám poskytujú a na aký účel budú tieto údaje použité. Je tu aj takzvaný Phishing. Ide o techniku, pri ktorej sa podvodník snaží vylákať od užívateľov rôzne heslá a údaje. Tu sa môže jednať o napodobeniny prihlasovacích alebo platobných formulárov. V nich môže užívateľ odoslať svoje údaje doslova priamo do rúk „phisherov“.

GDPR a ochrana osobných údajov

GDPR udeľuje užívateľom množstvo nových práv. S novým nariadením prichádza napríklad právo užívateľov na výmaz údajov z databázy organizácie. V prípade žiadosti dotknutej osoby o výmaz sa posúdi oprávnenosť žiadosti a ak sú splnené všetky podmienky, poskytovateľ musí vymazať tieto dáta. Medzi ďalšie práva užívateľov patrí aj právo na prístup k osobným údajom. Tieto práva poskytujú nové možnosti ochrany osobných údajov.

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments