• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Niektorí ľudia prídu o výhody a zľavy spojené so zákazníckymi kartami. Časť firiem totiž svoje vernostné programy úplne ruší. Dôvod je jednoduchý. Nariadenie GDPR. Nariadenie už od mája sprísňuje podmienky pre nakladanie s osobnými údajmi. Skôr uzavreté zmluvy tak často nespĺňajú požiadavky nových pravidiel. Firmám nezostáva nič iné ako formuláre upraviť alebo vernostné kluby ukončiť. Vernostné programy, ktoré obchodníci ponúkajú, umožňujú zber celej rady údajov. Je nutné zákazníka informovať, ako obchodník dáta spracováva.

Znovu žiadať o súhlas

Doterajší súhlas so spracovaním osobných údajov  ako napríklad meno, adresa alebo e-mail, už totiž v mnohých prípadoch nestačí. Text v zmluve navyše musí byť zrozumiteľnejší a viditeľnejšie. V praxi to znamená, že kolónka s udelením súhlasu už nesmie byť vo formulári predvyplnená. Rovnako tak nemožno ukryť súhlas klienta do obchodných podmienok. Niektoré firmy preto musia svojich zákazníkov znovu požiadať o povolenie spracovávať dáta. Nariadenie GDPR ale firmám nutne neprikazuje ich vernostné programy rušiť alebo je prerábať.

Nariadenie hovorí, že spracovanie, ktoré je založené na súhlase, pokračuje aj ďalej, ale nie také, kde ten súhlas bol vynucovaný a nebol daný dobrovoľne. Niektorí obchodníci sa ale teraz boja, že kvôli novému nariadeniu stratia veľa zákazníkov. Držitelia kariet už napríklad nemusia byť ochotní formuláre znovu vyplňovať.

Povinnosti obchodníka

Zber osobných údajov a ich následné spracovanie si žiadajú tzv. vernostné programy, ktoré v poslednej dobe čoraz častejšie obchodníci svojim zákazníkom ponúkajú. Čo je však povinnosťou obchodníka po tom, čo si zákazník v rámci vernostného programu zriadi klientsku kartičku?

Okamžite po získaní osobných údajov od zákazníka, ktorý si založil klientsku kartu, mu musí obchodník v písomnej podobe poskytnúť alebo na kontaktný e-mail zaslať informácie o tom, ktoré osobné údaje o ňom v rámci vernostného programu, ktorý sa zákazník rozhodol využiť, začal zhromažďovať . Nejedná sa totiž len o vstupné informácie, ale aj o zber informácií o jeho nákupoch. Ďalej musí obchodník zákazníka oboznámiť s tým, čo je účelom spracovania týchto údajov.

Subjekt údajov je súčasne upozornený na to, že proti zberu svojich osobných údajov má právo podať námietku alebo podať sťažnosť k Úradu pre ochranu osobných údajov.

Právo na informácie o spracovaní osobných údajov

Toto právo má každý subjekt údajov, ktorého osobné údaje preberá správca na spracovanie od dotknutej osoby priamo alebo sprostredkovane od iného správcu. Automaticky potom musí správca subjekt údajov informovať o všetkých podstatných náležitostiach. Pokiaľ zákazník, ktorý sa zapojil do vernostného programu, vypĺňa napr. formulár, nie je nutné ho informovať o údajoch, ktoré práve vyplnil, ale len o účeloch spracovania, totožnosti správcu a ďalších náležitostiach.

Čo to znamená pre zákazníkov

Ochrana osobných údajov je tu aj na to, aby boli dané presné pravidlá, čo obchodník bude môcť s údajmi zákazníkov robiť a čo už nie. Pri registrácii do vernostného programu je preto  veľmi dôležité posúdiť obsah súhlasu, ktorým vyjadruje zákazník obchodníkovi oprávnenie na spracovanie jho osobných údajov.

Pri udeľovaní súhlasu a odovzdávaní osobných údajov by mali zákazníci zároveň dostať aj množstvo právnych informácií o zamýšľanom spracovaní týchto údajov. Okrem toho platí, že ak obchodník plánuje využívať údaje zákazníka na viacero rôznych nesúvisiacich účelov mali by zákazníci mať možnosť vyjadriť súhlas alebo nesúhlas vždy osobitne.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments