• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov ovplyvní taktiež kamerové systémy vo firmách. Tie identifikujú činnosť fyzických osôb a tak spracovávajú osobné údaje. Prevádzkovateľom kamerových systémov pribudne zopár povinností. Čo môžeme očakávať v tejto oblasti?

GDPR a kamerové systémy

Podľa súčasného zákona o ochrane osobných údajov je nutné aby prevádzkovatelia kamerových systémov o monitorovaní daného priestoru informovali všetky osoby, ktoré do tohto priestoru vstupujú. Podľa GDPR by ľudia mali udeliť písomný súhlas so svojim monitorovaním. Otázka nastáva u zamestnancov firmy, kde je potrebné odlíšiť záujem zamestnávateľa na ochranu budovy a majetku, a ich právo na súkromie. Za spracovanie osobných údajov pri kamerových systémoch je primárne zodpovedný správca, napríklad zamestnávateľ, ktorý rozhodol o poskytovaní kamerového systému. Ten musí zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia, aby ubezpečil a bol schopný doložiť, že monitorovanie je v súlade s nariadením GDPR (zistite čo je GDPR )

 

Kamery môžu fungovať aj bez súhlasu

Spravidla sa udeľuje súhlas subjektu so spracovaním jeho osobných údajov. V prípade spracovania osobných údajov prostredníctvom kamerových systémov by sa to dodržiavalo veľmi ťažko. Preto je v tomto prípade možné spracovať takéto údaje aj bez súhlasu a to na základe podmienky spracovania, ktorá je potrebná pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany. Súhlas so spracovaním osobných údajov je len jednou z možností zákonného spracovania osobných údajov. Vyskytuje sa tiež množstvo nadbytočných žiadostí v situáciách, ktoré sú spracované z iného dôvodu. Pri používaní kamerových systémov k sledovaniu osôb platí, že musí byť naplnení konkrétny účel a musí byť primeraný vzhľadom k okolnostiam a ochrane súkromia týchto osôb.

Povinnosti pri monitorovaní priestoru

GDPR prinesie poskytovateľom kamerových systémov nové povinnosti spojené s rozsahom poskytovaných služieb, taktiež vedením záznamov o činnosti a povinnosť ohlásiť porušenie zabezpečenia a úniku dát.

V rámci jednotlivých povinností je potrebné dodržiavať:

  • pri spracovaní osobných údajov postupovať transparentne,
  • poskytovať informácie o tom kto, a aké osobné údaje spracováva,
  • používať jasné a jednoduché jazykové prostriedky,
  • záznamy o činnosti by mali obsahovať základné informácie (meno správcu, účel spracovania, kategóriu osobných údajov atď.),
  • pri porušení zabezpečenia a úniku dát ohlásiť tuto skutočnosť dozornému úrad do 72 hodín od okamžiku zistenia nedostatku.

 

GDPR sa dotkne rozsahu všetkých poskytovaných informácií. Bude potrebné uvádzať kontakt na poskytovateľa kamerového systému, informácie o účeloch spracovania a kategórie dotknutých osobných údajov. Taktiež sa môže uvádzať doba uloženia spracovaných osobných údajov, oprávnené záujmy poskytovateľa alebo tretej strany. Najdôležitejšie však je, aby boli spracované dáta nevyhnutné pre daný účel použitia.

Ak máte záujem o zabezpečenie ochrany osobných údajov podľa GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments