• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Za necelý mesiac je tu nové nariadenie Európskej únie GDPR, ktoré sa dotkne všetkých každého kto spracováva osobné údaje. Mnoho podnikateľov a firiem by sa už intenzívne mali pripravovať na jeho príchod. GDPR so sebou prináša aj nové povinnosti v ochrane osobných údajov a stým sú spojené nejasnosti a dokonca aj strach z tohto nariadenia. My vám ukážeme,  že sa GDPR netreba báť.

Nepodceňujte prípravu

Ešte stále je veľká skupina ľudí, ktorí nemajú vôbec pojem čo GDPR je a nie sú na jeho príchod pripravený. V prvom rade je dôležité si uvedomiť kde všade prichádzate s osobnými údajmi do styku a ako ich spracovávate. Všetci zamestnanci firmy by mali byť oboznámení o príchode GDPR.  Nová povinnosť je vo vymenovaní zodpovednej osoby, ktorá bude plne zodpovedná za ochranu osobných údajov v danej firme. Znalosť údajov, s ktorými firma disponuje môže ušetriť množstvo práce. Po zavedení nariadenia bude potrebné viesť dokumentáciu všetkých osobných údajov spolu s informáciami akým spôsobom sa s nimi nakladá.

Čo prinesie GDPR

Základ GDPR je v novej kategorizácií a oddelení osobných údajov od ostatných dát. Pri údajoch, ktoré sú obzvlášť citlivé ako napr. informácie o zdravotnom stave, je treba údaje nie len ukladať bezpečným spôsobom, ale navyše tieto údaje šifrovať, aby nebolo možné sa k nim bez autorizovaného prístupu dostať. Najmä zvyšujúci sa počet hackerských útokov v digitálnom svete priniesol opodstatnenie zvýšenej ochrany údajov. Podľa GDPR bude mať každý právo na výmaz všetkých svojich údajov z rôznych databáz. Spracovateľ tak musí urobiť do 48 hodín od požiadania. Taktiež nastanú zmeny v dokumentácií dát aby sa dosiahlo ich lepšie zaistenie. Príprava procesných postupov na možné úniky dát bude taktiež jeden z povinných krokov.

Čo ak sme malá firma

Bohužiaľ, vo všetkých firmách aj tých s jedným zamestnancom je potrebné zaviesť procesy a opatrenia GDPR , ktoré budú minimalizovať únik dát. GDPR sa dotýka každého kto pracuje s osobnými údajmi. Povinnosť viesť záznamy o každej činnosti pri spracovaní údajov prináša zo sebou nemalú administratívnu záťaž. Na to mnoho malých firiem nemá priestor ani čas tieto záznamy vypracovať a priebežne aktualizovať. GDPR počíta s možnosťou previesť túto povinnosť na spracovateľov a dovoľuje menším firmám do 250 zamestnancov sa s ňou nezaoberať. To sa však týka len takých záznamov, ktoré nie je možné kvalifikovať ako rizikové.

Kde hľadať pomoc

Vie si firma sama vypracovať GDPR? Pokiaľ má firma právnika a IT-čkara, ktorí sa vyznajú v tejto problematike ochrany osobných údajov, vie si takto pomôcť v rámci svojej firmy. GDPR je nie len právna úprave, ale aj nové technické zaťaženie. Pokiaľ si netrúfate na zavedenie GDPR, sme tu pre vás.

2 komentáre

Oľga – 14. novembra 2019

Srdečne zdravím, sme občianske združenie, ktorá prevádzkuje zariadenie pre seniorov v Bratislave.
Prosím, zavolajte alebo napíšte, máme záujem o Vaše služby.
Oľga Fedorková – 0918 957 345

Admin – 20. marca 2020

Dobrý deň,
prosím, napíšte na info@gdpr-slovensko.sk

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments