• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Šifrovanie je metóda ako ochrániť dáta pred nepovolanými osobami. Poznáme viaceré druhy šifrovania. Pri týchto procesoch sa používajú šifrovacie kľúče, pričom výhodou je, že aj keď sa dostane nepovolaná osoba k dátam, nemá kľúče a nevie ich dešifrovať.

Šifrovať môžeme dáta, ktoré buď skladujeme na úložisku alebo dáta, ktoré posielame po sieti.

Šifrovanie a GDPR

GDPR klasifikuje osobné údaje ako číslo účtu, fotografia, odtlačok prsta, meno a priezvisko, e-mailová adresa. Je dôležité chrániť tieto dáta a šifrovať ich aby sa dalo predísť reputačnému riziku.

Anonymné údaje

Pravidlá ochrany údajov nie je treba uplatňovať pri anonymných dátach ako napríklad na osoby, ale aj sosobé dáta, ktoré sa nedajú identifikovať.

Ako postupovať pri úniku informácií

  • 72 hodín – To je čas za ktorý treba oznámiť únik. Platí to od momentu kedy ste sa o tom dozvedeli. V prípade ak nemôže byť lehota dodržaná, treba udať podstatný dôvod prečo nebolo tak vykonané.
  • Oznámenie úniku regulátorovi – Každé porušenie ochrany údajov treba oznámiť úradu na ochranu osobných údajov.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments