• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Spoločnosť Scio podala na Najvyšší súd sťažnosť za pokutu 450 000 českých korún a súd ju zamietol.

Túto pokutu vymeral Úrad na ochranu osobných údajov za rozposlané e-maily, ktoré boli rozposlané v roku 2014 na stovku e-mailových adries uchádzačov na študovanie na fakulte Masarykovej univerzity.

Táto spoločnosť pôsobí v segmente vzdelávania, zaoberá sa vytváraním testov študijných predpokladov. Obsahom e-mailov boli informácie ohľadom absolvovania Národných porovnávacích skúšok.

Vyhlásenie spoločnosti Scio

Scio vyhlasuje, že úrad si vyložil pojem obchodné oznámenie dosť formalisticky a taktiež hovoria, že informácie sa týkali prijímacieho konania. Tvrdia, že uložená pokuta je v rámci okolností neprimeraná.

Spoločnosť Scio sa vyjadrila, že príjemcovia e-mailu pochopili obsah ako normálne oznámenie o konaní prijímacích skúšok na vysokú školu.

Vyjadrenie Najvyššieho správneho súdu je, že rozosielanie nevyžiadaných marketingových alebo obchodných oznámení je nežiadúce, ale v marketingovom segmente často praktizované. K základným črtám obchodného oznámenia môžeme zaradiť nepriamu alebo priamu podporu ku kúpe služby alebo produktu, alebo aj vylepšovanie image spoločnosti.

Pokuta sa môže vyšplhať až na 10 miliónov českých korún

Najvyšší správny súd klasifikoval tieto e-maily ako obchodné oznámenie, nakoľko sa táto spoločnosť snažila podporovať služby, ktoré ponúkajú.

Právnickej osobe je možné uložiť pokutu až do výšky 10 miliónov českých korún v prípade, ak opakovane alebo hromadne rozposiela cez elektronické nástroje obchodné oznámenie bez súhlasu adresáta.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments