• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

V súvislosti s pandemickým ochorením koronavírus COVID-19 a snahou o zamedzenie šírenia pandémie vysvetľuje Úrad na ochranu osobných údajov SR (UOOU SR) otázky ohľadne spracúvania a ochrany osobných údajov.

Telesná teplota ako osobný údaj

Do jednej z kategórií spracovania a evidencie osobných údajov patrí aj údaj o teplote pacienta. Pre spracovanie takéhoto údaju platí ustanovenie článku 9 a narábanie s právnym základom v článku 6.

Čl. 9 ods.2 Nariadenia vysvetľuje nutnosť stanovenia podmienok v záväznom právnom predpise, ktorý presne určuje vyhovujúce a nevyhnutné opatrenia na ochranu práv a slobôd osoby, ktorej sa spracovanie takéhoto údaju týka.

V súčasnej výnimočnej situácií by sa za vyhovujúci právny predpis mohol považovať zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, na základe ktorého možno vydať v danej situácií vyhovujúce opatrenia.

Home office a ochrana dát

Ak zamestnávateľ povolí pracovať z domu, zamestnanec musí mať výpočtovú techniku zabezpečenú heslom alebo inými adekvátnymi opatreniami. Je nutné mať na zreteli, že práca z domu môže zvýšiť riziko úniku osobných údajov. Preto zamestnanec nesmie zabúdať na dostatočnú ochranu svojho počítača.

Výstrahou môže byť prípad dánskych miest a obcí, ktorým, z dôvodu nedostačujúceho zabezpečenia počítačov s osobnými údajmi, bola uložená pokuta dánskym úradom na ochranu osobných údajov.

Jeden komentár

meeloun education – 9. júla 2024

技术监控与防范措施是exam代考 https://www.lunwentop.net/exam-daikao/ 机构运营中的关键环节。随着在线教育平台技术的不断进步,防作弊措施也日益完善。例如,在线考试平台可能采用人脸识别、实时视频监控、浏览器锁定和行为分析等技术手段,严密监控考生的行为。代考机构必须充分了解和应对这些技术监控措施,确保代考过程不被识别和抓取。机构可以投资技术研发,开发更先进的技术手段和工具,帮助代考人员规避监控。此外,代考机构还需要密切关注在线教育平台的技术更新和防作弊措施变化,及时调整和优化自己的操作方法,以应对新的技术挑战。

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments