• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Vyšlo rozhodnutie kde Súdny dvor EU mení pravidlá používania cookies. Pravidlá sa budú sprísňovať aj keď sa cookies nedotýkajú osobných údajov. Majitelia webových stránok by mali vykonať potrebné zmeny čo najskôr.

Cookies – čo to je?

Pod pojmom cookies môžeme chápať textový súbor, ktorý sa ukladá do počítača, tabletu či telefónu pri prehliadaný webových stránok. Tieto cookies obsahujú údaje o správaní používateľa na webových stránkach a majú za úlohu  správne fungovanie webových stránok a niektorých iných funkcionalít. Niektoré typy cookies zhromažďujú aj osobné údaje návštevníkov webu.

Cookies a jeho právna úprava

Zakotvenie má v niekoľkých právnych predpisov. Cookies upravuje napríklad Zákon o elektronickej komunikácií a ePrivacy smernica. Ak cookies zahŕňa aj osobné údaje, musíme rátať aj s nariadením o GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov.

Kedy zahŕňa cookies aj osobné údaje?

Nie je pravidlo, že cookies predstavujú osobné údaje. Osobné údaje sú to vtedy, ak samostatne alebo s ďalšími údajmi vieme identifikovať návštevníka internetovej stránky. Za týchto okolností musí dať používateľ webovej stránky súhlas. Súhlas je potrebný tiež ak cookies majú za úlohu plnenia zmluvy či sú určené pre oprávnené záujmy prevádzkovateľa webovej stránky.

Cookies a nejednoznačný výklad

Ked nastala platnosť GDPR bol výklad zákona dosť nejednoznačný. Český úrad na ochranu osobných údajov priniesol určité riešenie. Vyhlásil, že prostriedkom na udeľovanie súhlasu s používaním cookies sú nastavenia prehliadača jednotlivého návštevníka webu. Nebolo potrebné aktívne udelenie súhlasu či už cez tlačidla súhlasím alebo checkboxu. 

Ten človek, ktorý navštívil web by mal dávať nesúhlas či súhlas s používaním cookies cez vlastný webový prehliadač. Majitelia webov používali vyskakovacie okno na upozornenie návštevníkov, že stránka používa cookies prípadne bol doplnení o odkaz na ďalšie údaje, kde mohol dostať informácie.

Planet49 a súdny spor so Súdnym dvorom EU

Spoločnosť Planet49 usporiadala v roku 2013 online výhernú hru. Na svojej stránke mali vopred zaškrtnuté políčko so súhlasom o používaním a ukladaním cookies. Tieto cookies používali na reklamné účely pre svojich obchodných partnerov. Súdny dvor EU prehlásil, že takéto praktiky sú nesprávne.

Súdny dvor a ich postoj ku cookies

Je nevyhnutné aby používanie cookies bolo udelené prostredníctvom aktívneho súhlasu. Oznámenie o tom, že cookies sú využívané alebo vopred zaškrtnuté políčko je nepostačujúce. Súdny dvor prehlásil, že je potrebné aktívne udelenie súhlasu pri všetkých údajov, ktoré sa ukladajú do počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia a to aj v prípade, že nie sú zahrnuté osobné údaje. Vyžaduje sa aby boli poskytnuté všetky informácie o využívaný cookies či už expirácia, príjemcovia alebo účel. Účelom je vyššia miera ochrany súkromia návštevníkov webov.

Pridajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude publikovaná . Povinné polia sú označené

First Name*
Subject*
Email*
Your Comments