• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

GDPR a povinnosti zamestnávateľa

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) prišlo v účinnosť 25.5. 2018. 

 

Už zo Zákonníka práce vyplýva, že zamestnávateľ nemôže vyžadovať informácie od fyzickej osoby,akými sú:

  • • tehotenstvo
  • • rodinné pomery
  • • bezúhonnosť (s výnimkou druhu práce, ktorá si to vyžaduje)
    • politická, odborová či náboženská príslušnosť
 
  • Ak chce zamestnávateľ spracovávať osobné údaje o zamestnancoch, príp. zákazníkoch, môže si ich vyžiadať prostredníctvom súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Bez súhlasu nemôže tieto údaje spracovávať. My vám radi pomôžeme. Stačí, ak požiadate o bezplatnú cenovú ponuku

 

 

Napíšte nám