• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

GDPR povinnosti

Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) prišlo v účinnosť 25.5. 2018. 

 
 S týmto nariadením prišlo aj množstvo zmien, ktoré sa vás týkajú pri ochrane osobných údajov. Každý je povinný byť v súlade s GDPR, v opačnom prípade mu hrozia likvidačné sankcie. 
 
 Najvýznamnejšie zmeny:

• upravenie príslušnej dokumentácie podľa novej právnej úpravy
• zmena súhlasu so spracovaním osobných údajov
• likvidačné pokuty za porušenie povinnosti

 

Kedy je potrebné stanoviť zodpovednú osobu:

• orgán verejnej moci a verejnoprávny subjekt
• subjekty, ktorých hlavnou činnosťou sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné monitorovanie osôb
• subjekty, ktoré spracovávaj informácie, ktoré sa týkajú viny za trestné činy

 

 Ak potrebujete pomôcť s implementáciou GDPR, vypracovať audit GDPR alebo zorganizovať školenie GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

Napíšte nám