• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

Implementácia GDPR v praxi

Ako implementovať nariadenie GDPR vo vašej firme? Hľadáte rýchly a jednoduchý spôsob ako bezpečne a plynulo aplikovať nariadenie GDPR do praxe? 

 

Najskôr musíte vykonať určité kroky:

• ustanovenie zodpovednej osoby
• upravenie príslušnej dokumentácie podľa novej právnej úpravy
• zmena súhlasu so spracovaním osobných údajov
• likvidačné pokuty za porušenie povinnosti


Kedy je potrebné stanoviť zodpovednú osobu:
• orgán verejnej moci a verejnoprávny subjekt
• subjekty, ktorých hlavnou činnosťou sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné monitorovanie osôb
• subjekty, ktoré spracovávaj informácie, ktoré sa týkajú viny za trestné činy

 

Ak potrebujete pomôcť s implementáciou GDPR, vypracovať audit GDPR alebo zorganizovať školenie GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

Napíšte nám

    Žiadosť o bezplatnú ponuku

    Zabezpečíme všetko ohľadom GDPR za vás.