• Telefón: 02/800 800 80
  • info@gdpr-slovensko.sk

GDPR pre hotely

Každý hotel, penzión či iné ubytovanie spracuváva osobné údaje minimálne svojich klientov. A tak aj na ubytovacie zariadenie vplýva nariadením GDPR o ochrane osobných údajov.  Nariadenie GDPR (General Data Protection Regulation) prišlo v účinnosť 25.5. 2018.

S týmto nariadením prišlo aj množstvo zmien, ktoré sa vás týkajú pri ochrane osobných údajov. Každý je povinný byť v súlade s GDPR, v opačnom prípade mu hrozia likvidačné sankcie.

Ak potrebujete pomôcť s implementáciou GDPR, vypracovať audit GDPR alebo zorganizovať školenie GDPR, požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku

Napíšte nám